O Ecolematernelle

Przedszkole „Ecolematernelle” jest jednostką prywatną, finansowaną z czesnego wpłacanego przez rodziców naszych wychowanków. Jesteśmy przedszkolem wpisanym do rejestru placówek niepublicznych przy Kuratorium Oświaty oraz posiadającym zezwolenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program nauczania naszej placówki kładzie akcent na naukę języka obcego od jak najwcześniejszego wieku oraz na wielobiegunowy, zindywidualizowany rozwój dziecka.

Proponujemy ciekawe, różnorodne zajęcia dopasowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań naszych podopiecznych. Nasi nauczyciele:

  • wspierają dzieci w procesie poznawczym,
  • stymulują do samodzielnej pracy,
  • rozwijają kreatywność
  • i zawsze dostrzegają indywidualne potrzeby dziecka.

Nasi podopieczni uczą się poprzez zabawy edukacyjne, obserwację świata, naśladowanie oraz poprzez kontakt z ciekawymi osobami rozwijającymi ich potencjał, talenty oraz pobudzającymi do samodzielnego działania i refleksji.

Zajęcia z dziećmi prowadzone są w języku francuskim. W wieku przedszkolnym struktura języka budowana jest i rozwija się przede wszystkim w sytuacjach życia codziennego, naszym celem zatem jest poprowadzenie dziecka przez świat nowych dźwięków, innych rytmów i odkryć językowych.

Dzięki fenomenalnym w tym wieku kompetencjom audytywnym (szybkie przyswajanie słuchowe) dziecko oswaja się z nowym językiem i zanurza się w jego brzmieniu. Ta swoista „kąpiel językowa” na pewno przyniesie efekty w przyszłości.

Założenia pedagogiczne i programowe naszego przedszkola są zgodne z dyrektywami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program jest ponadto wzbogacony o francuskie metody nauczania. Nadzór nad edukacją prowadzi Kuratorium z siedzibą Gdańsku.